Idėja skaidrumui žiniasklaidoje: komentarų įvairovės indeksas

Komentarai yra svarbi viešojo gyvenimo ir diskusijų dalis. Dažnai sunku atsispirti įsijungti komentarus po naujienų straipsniais, pvz., Delfyje, ir išgirsti vadinamąją “tautos nuomonę”. Ji, atrodo, daugeliui turi pirmapradį autoritetą, savyje įkūnijantį “paprasto žmogaus išmintį”. Visgi kartais šmėkšteli įtarimo šešėlis. Pažįstama situacija: komentarai beveik visi tokie patys, kartais komentuotojai net nesirūpina trinti savo sausainėlių ir aiškiai matosi, kad didelę dalį jų parašė nedidelė grupelė žmonių.

Tai neprideda objektyvaus patikimumo, tačiau tokias tendencijas ne visada paprasta pastebėti ir tiksliai įvertinti. Jei žinotume, kad pavyzdžiui 94% komentarų parašyta 7 komentuotojų, visai kitaip žiūrėtume į juos. Tik kaip žinoti?

IP adresai gali būti sprendimas. Daugelis naujienų portalų jau įvedė galimybę matyti komentuotojų IP adresus (15min, lrytas, Delfi). Jie tam ir skirti, kad būtų galima skaitytojams pažiūrėti, kur komentarus rašo nedidelis kiekis žmonių. Tačiau šiuo metu pagal juos sunku apie tai tiksliai spręsti: rodoma tik tiek IP adresų, kiek rodoma komentarų (pavyzdžiui viename puslapyje – 20), ir nėra pateikiama jokio visuminio rodiklio, apibendrinančio visų parašytų komentarų IP adresų įvairovę.

Tokį rodiklį – Komentarų įvairovės indeksą, matuojantį IP adresų įvairovę – būtų prasminga sukurti.

Maksimali rodiklio reikšmė būtų tuomet, kai kiekvienas komentaras būtų parašytas iš skirtingų IP. Minimali reikšmė būtų, jei visi komentarai būtų parašyti vieno žmogaus (iš vieno IP). Galutinis produktas galėtų susidėti net iš trijų dalių:

  1. Įvairovės indeksas, apskaičiuojantis IP adresų įvairovę norimai komentarų imčiai (pvz. vienam specifiniam straipsniui, arba skilčiai);
  2. Žemėlapis, atvaizduojantis visų IP adresų atskirai apytikslę lokaciją (nežinia kiek tai realu; vieniems IP lokaciją rodo, kitiems ne);
  3. Galimybė pritaikyti šiuos du įrankius skirtingoms duomenų imtims: pavyzdžiui, atskiriems straipsniams (taigi būtų sukurtas lengvas įterpinys, kurį naujienų portalai galėtų patalpinti po savo straipsniais, su raudonu/žaliu skaičiumi “87%” ar pan.). Arba atskiroms temoms, kurios būtų nustatomos pagal kiekvienam straipsniui priskirtus raktažodžius; tos temos straipsnių komentarai būtų agreguojami ir nustatomas bendras įvairovės indeksas.

Ir dar daugiau galimų funkcijų:

  • Jungti temas (raktažodžius) į platesnes temas, kurios suteiktų bendrą vaizdą svarbiais visuomeniniais klausimais (pvz sujungti visus straipsnius, tematiškai susijusius su Darbo partija arba Violetinių judėjimu, nors jiems priskiriami raktažodžiai būtų įvairūs)
  • Į įvairovės indeksą įtraukti ir komentarų reitingavimo IP adresus, t.y. ar reitingavimai yra daromi iš įvairių IP. Tai leistų pastebėti, kai vienas ar keli reitinguotojai, trindami savo “cookies”, į viršų iškeltų tik vieną poziciją atitinkančius komentarus, kas gali atsitikti net jei pačių komentarų IP įvairovė būtų didelė. Tiesa, šitai funkcijai reikėtų pačių portalų bendradarbiavimo, nes atskirų reitinguotojų IP nėra rodomi viešai.
  • Suteikti galimybę skaitytojams “išfiltruoti” komentarus, žiūrint tik tuos, kurie lieka normalizavus iki priimtino įvairovės indekso. Normalizavimas vyktų anuliuojant tuos komentarus (ir reitingus), kurie labiausiai prisideda prie įvairovės indekso mažėjimo, ty kurie rašomi/reitinguojami kelių žmonių, tol, kol įvairovės indeksas padidėja iki norimos vertės.